Synology Download Redirector

Synology Download Redirector 1.0

Miễn phí
Download Redirector là một người tự do ứng dụng để làm tải về nhiệm vụ của dùng khách hàng
Người dùng đánh giá
5.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Synology Inc.
Synology Download Redirector là một người tự do ứng được thiết kế cho em làm quản lý BT, eMule, FTP, và HTTP tải về nhiệm vụ của Windows hay Mac máy tính. Cài đặt và khởi động chương trình của ông liên kết dễ bị lôi đến Drag Zone sẵn sàng tải xuống.
Trước khi anh có thể bắt đầu tải về thêm nhiệm vụ, anh cần phải giao cho một mục tiêu phục vụ. Để tạo ra một tải về nhiệm vụ đó, bạn có thể kéo tập tin hay nó có địa chỉ liên kết với Drop Zone trên màn hình để tải về nó (Chỉ cho Windows người dùng.) Anh cũng có thể kéo nó tải danh sách của chương trình cửa sổ.
Thông tin được cập nhật vào: